276°
Posted 20 hours ago

On Connection: 'Powerful' MATT HAIG (Faber Social)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

I did underline a few things here and there, and there were some sentences that I thought made for okayish aphorisms, so in total this is a 1.

Dat de tijd afwisselend als het slijmspoor van een slak en de vleugelslag van een kolibrie kan tikken en jij zelf mee het tempo kunt bepalen. Alleen smeert de Britse er een dikke laag mildheid op: graaf onder het oppervlak, bemerk pracht in lelijkheid, beschouw je medemens waarlijk als ‘mede mens’ en rem de verzwelgende golf koopwoede, afgunst, zelfhaat, hunkering af, maar… wees niet te streng voor jezelf. It is a rambling collection of things that sound meaningful by the nature of the topics mentioned and the heaviness of the big words being used all the time, but that carries little actual substance. Sommige hoofdstukken smaken naar 'De meeste mensen deugen' van Rutger Bregman en andere weer naar 'This is water' van David Foster Wallace.

Now, I know what seems obvious, the loneliness of Covid-times and the absence of Connection in times like these, etc - yes, that is relevant here, but the reason why I was so moved goes way deeper. Wat zij daar uit leren en hoe ze dat proberen waar te maken is universeel en helder onder woorden gebracht.

I listened to most of it when running through the streets of my city covered with semi-darkness, and throughout the run, I was thinking that the world might not be completely doomed yet, if there are artists as human and gentle as Kae Tempest. Throughout, there are familiar shades of mysticism and mindfulness, of anti-capitalist theorising and the hippies’ tune-in, drop-out arguments. It’s also Tempest’s first publication since changing their name from Kate, and using they/them pronouns.Ik begrijp dat het oog richten op het wonder des levens een pak makkelijker is voor een zondagskind waarvoor het einde van de maand geen financiële D-day betekent en vertoeft in de nok van Maslow’s piramide - gelegen in een werelddeel (oei, nee: land) wat al decennialang vrede kent. Dividido en las partes que se suceden durante el montaje de un espectáculo escénico, Tempest hace vibrar al lector igual que hace vibrar al público encima del escenario. Ik denk ook dat het een tekst is is die meestal gelezen zal worden door de mensen die eigenlijk al weten hoe ze zich voor anderen en voor de wereld moeten open stellen, en dat de mensen die hier het meest baat bij hebben zelfs nooit naar dit boek zouden grijpen. Be present, really listen - don't just wait until it's your turn to speak -, try to act out of genuine solidarity.

Het gif van gehaastheid trachtte ik te neutraliseren met de herinnering aan Indiërs die een halve dag rechtstonden in een gammele bus met de neuzen in elkaars okselvijvers. Met mijn voeten weer steeds dieper in Westerse grond kwam de mantra van loslaten, afleiding, verwondering en geduld verder en verder in het Verre Oosten te liggen. To me, this was a very superficial text riddled with commonplaces like “put down your phone, listen to the birds” when it could have been a lot more. Kae Tempest challenges your thoughts in the least judgmental way and then gently guides your digestion of what you’ve just read.Each chapter is prefaced by William Blake quotations, and it’s no wonder his writing appeals to Tempest: both artists’ work is concerned with tapping into something ancient and mythic. I probably can't and won't carry it around with me everywhere (can I tho) but I for sure will read it again and again. Anyone who has seen Tempest live has likely witnessed their talent for sparking connection, even if they insist this is a mysterious, unreliable thing. In fact, when discussing connection, Tempest often refers to their live performances and the unique power they have to connect performer to audience member.

De saaiheid van een wachtkamer, de traagheid van een rij aan het loket, het groeiende besef van een baaldag, de sleur van werk, poogde ik te compenseren door datgene te gebruiken wat je te allen tijden bij je hebt: je hoofd. Un llamamiento al oyente, al lector, al público como conductores necesarios para la transmisión de la potencia de una obra. Dat ik op lastige ogenblikken mijn wonderwoordjes prevel en ik telkens de zon vanachter donderwolken tevoorschijn tover. We get so caught up in an ever-spinning consumerist hamster wheel that we neglect what is true within ourselves and one another.I’m not sure what I was expecting in terms of the content, but I was a bit disappointed with what I got. Kae raises some amazing points, there are some great moment of motivation, and there was nothing in the book I disagreed with. Kae has always had a lot to say; be it on politics, human rights, history, love, the state of the nation, or anything else they choose to put their name too. Resoneerde enorm met mij en waar ik voor sta en hoe ik mij profileer naar de wereld (althans, mijn beeld daarvan). Staggering talent Kae Tempest's first work of non-fiction: a meditation on the power of creative connection.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment